Životopis

Alan Čaplar (Zagreb, 4. siječnja 1979.), hrvatski planinarski publicist, urednik, vodič i instruktor, glavni tajnik Hrvatskog planinarskog saveza. Živi u Zagrebu sa suprugom Anom s kojom ima dvije kćeri.

Djetinjstvo

Roditelji Roman i Vesna Čaplar su hrvatski znanstvenici (Institut Ruđer Bošković).

Pohađao je Osnovnu školu Frana Galovića u Dugavama u Zagrebu, a zatim Prvu gimnaziju. Maturalni rad napisao je na temu “Prirodne vrijednosti Velebita i njihova zaštita”. Tijekom školovanja sudjelovao je na natjecanjima iz matematike, kemije, fizike i novinskog stvaralaštva (Lidrano). Čeitir puta osvojio je prvo mjesto na gradskom natjecanju iz matematike te je sudjelovao na državnim natjecanjima iz matematike i kemije. Tijekom gimnazijskog školovanja pokrenuo je i uređivao zabavni časopis “Novine”.

Planinarstvo

Planinarenjem se bavi od malih nogu, a u planinarskoj udruzi djeluje od 1994. godine. Od 1996. organizira i vodi izlete, godine 1997. imenovan je za tajnika Omladinske sekcije HPD “Zagreb-Matica”, a od 1998. do 2002. bio je pročelnik Omladinske sekcije i u tom razdoblju osnažio njezin rad. Bio je voditelj planinarskih škola HPD Zagreb-Matica 2000., 2001. i 2002., pročelnik informatičke komisije te kao dopredsjednik društva 2000. – 2002. jedan od organizatora akcije “Planinarske domove planinarima”. Na natječaju za izbor planinarske pjesme povodom 50. obljetnice HPD “Zagreb-Matica” 1998. njegova pjesma “Pozdrav planinama” osvojila je prvu nagradu.

Od 2003. član je HPD-a “Željezničar” iz Zagreba i voditelj planinarske grupe Gojzeki pri OŠ Zapruđe. U HPD-u “Željezničar” član je Upravnog odbora, komisija za promidžbu, za planinarske obilaznice, za vodiče i za školovanje te tehnički urednik časopisa “Speleolog”. Zajedno sa suprugom Anom skrbi o natjecanju po planinarskim obilaznicama “Gojzerica”.

Publicistika

Istaknuo se kao planinarski pisac i urednik. Od 1994. objavljuje u časopisu Hrvatski planinar, od 1997. je član Uredničkog odbora, 1998. najaktivniji suradnik sa sedam članaka, a od 2001. glavni i odgovorni urednik. Osim u Hrvatskom planinaru, objavljuje raznovrsne članke i u časopisima Meridijani, Matica, Croatia Inflight Magazine, Radost, Lički planinar, Bilogorski planinar, Bilo, Ekološki glasnik i raznim drugim časopisima i javnim glasilima. Za planinarski publicistički rad proglašen je najboljim dužnosnikom Hrvatskog planinarskog saveza u 1998. godini, a više je puta primio godišnja priznanja za najveći doprinos planinarskoj publicistici i u drugim kategorijama (web, najuspješnija akcija i dr.). Kao autor ili koautor do 2022. godine objavio je ukupno 30 planinarskih, turističkih i geografskih knjiga.

Od 1999. do 2006. i od 2009. do 2019. djeluje kao pročelnik Komisije za promidžbu i izdavačku djelatnost Hrvatskog planinarskog saveza. U tom svojstvu napisao je i uredio desetke planinarskih izdanja. Godine 1997. napisao je priručnik Osnove planinarstva koji se koristio kao službeni priručnik za planinarske škole u Hrvatskoj. Autor je više planinarskih vodiča i priručnika, među kojima su najopsežnije i najpopularnije knjige Planinarski vodič po Hrvatskoj i Planinarski udžbenik. Autor je opsežne monografije Hrvatske planine. S dr. Željkom Poljakom priredio je knjige Antologija Hrvatskog planinara i Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika. Osim u Hrvatskoj, neke njegove knjige objavljene su i u drugim zemljama – u Italiji, BiH i na Kosovu. Izradio je, uredio i 1999. postavio prvi web HPS-a. U svojstvu urednika web-stranica HPS-a priprema i objavljuje vijesti od interesa za planinarsku javnost te vodi brigu o desetak planinarskih baza podataka čiji se podaci prenose na webu HPS-a. Vodio je projekt digitalizacije Hrvatskog planinara u kojemu je digitalizirano stotinu godišta toga časopisa. Bavi se planinarskom fotografijom i drži raznovrsna putopisna i stručna planinarska predavanja. Bavi se također i planinarskom kartografijom. Surađivao je u pripremi dnevnika tridesetak planinarskih obilaznica, među kojima su Hrvatska planinarska oiblaznica, Hrvatske planinarske kuće, Velebitski planinarski put, Najviši vrhovi hrvatskih županija, Slavonski planinarski put, Samoborska obilaznica, Vila Velebita, Planinarski put Medvednicom i drugi.

Djelovanje u Hrvatskom planinarskom savezu

Od 2003. do 2006. bio je član Izvršnog odbora Hrvatskog planinarskog saveza. Aktivan je u Vodičkoj službi HPS-a kao pročelnik Stanice planinarskih vodiča Zagreb 2014. – 2018. i vodič instruktor na planinarskim školama i tečajevima za planinarske vodiče. Vodio je edukacije za vodiče i instruktore na Kosovu (2011.) i Makedoniji (2018.). U Komisiji za vodiče HPS-a tijekom 2018. obnašao je dužnost zamjenika pročelnice Vodičke službe HPS-a i pročelnika potkomisje za školovanje vodiča. U tom svojstvu izradio je standardizirane prezentacije za sve nastavne teme i metodički priručnik za školovanje vodiča. Angažirao se u razradi vodičkih standarda u HPS-u i stjecanju UIAA akreditacije za programe školovanja vodiča. Od 2019. obnaša dužnost glavnog tajnika Hrvatskog planinarskog saveza.

Projekti

Suradnik je UNDP-a na projektu Via Dinarica te je osnivač i predsjednik Udruge Via Dinarica Croatia specijalizirane za razvoj planinskog turizma. Autor je izložbe „Via Dinarica“ predstavljene u Europskom parlamentu u Bruxellesu u lipnju 2017. godine. Predstavljao je potencijale hrvatskog planinskog turizma na stručnim skupovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Sloveniji. Bio je voditelj razvojnog projekta „Via Dinarica – pustolovni koridor za održivi razvoj“ 2017./2018.

S dr. Elvirom Kazazovićem s Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu napisao je dva sveučilišna udžbenika o planinarstvu (Planinarstvo 2011. i Planine i planinarstvo 2017.). U svojstvu lektora sudjelovao je u pripremi opsežnog udžbenika Speleologija (2017. i 2019.). S tematskim izlaganjem „Petar Zoranić i planinarstvo“ te otkrićem podatka o tome kako je jedini sačuvani primjerak romana Planine 1854. iz Dalmacije stigao u Zagreb sudjelovao je na međunarodnom znanstvenom skupu o Petru Zoraniću u Zadru i Ninu 2018. Angažiran je u radu s djecom i mladima kao voditelj planinarske grupe Gojzeki, suradnik na Maloj planinarskoj školi HPS-a na Velebitu, kao inicijator formiranja Radne skupine za djecu i mlade u Komisiji za školovanje HPS-a te inicijator dvaju seminara HPS-a za voditelje planinarskih skupina djece i mladih (Omanovac 2015. i Platak 2017.).

Knjige

 • Planinarski vodič po Hrvatskoj (Mozaik knjiga, dva izdanja, 2021.)
 • Hrvatske planine (Mozaik knjiga, 2020.)
 • Planine i planinarstvo (s dr. Elvirom Kazazovićem, Univerzitet u Sarajevu, BiH, 2017.)
 • Čarobna Hrvatska (s I. Buj, J. Jukićem i D. Žagarom, Mozaik knjiga, 2017.)
 • Neotkrivena Hrvatska (s I. Buj, H. Kekezom i D. Žagarom, Mozaik knjiga, 2015.)
 • Hej-lop Gojzeki (HPD Željezničar, 2015.)
 • Hrvatsko planinarstvo u 1000 slika (s dr. Željkom Poljakom, HPS, 2014.)
 • Tajanstvena Hrvatska (s više koautora, Mozaik knjiga, 2014.)
 • Velebit, planinarski vodič (Mozaik knjiga, 2014.)
 • Gorski kotar, planinarski vodič (Mozaik knjiga, 2014.)
 • Panonske planine, planinarski vodič (Mozaik knjiga, 2014.)
 • Jadranske planine, planinarski vodič (Mozaik knjiga, 2014.)
 • Blaga Hrvatske (s više koautora, Mozaik knjiga, 2013.)
 • Planinarski udžbenik (HPS, deset izdanja, 2012.)
 • Tajanstvena Hrvatska (s troje koautora, Mozaik knjiga, 2012.)
 • Planinarski vodič po Hrvatskoj (Mozaik knjiga, pet izdanja, 2011.)
 • Bazat e bjeshaktarisë (FBAK, Đakovica, Kosovo, 2011.)
 • Planinarstvo (s dr. Elvirom Kazazovićem, Univerzitet u Sarajevu, BiH, 2011.)
 • Escursionismo in Croazia (Odos 2, Udine, Italija, 2011.)
 • Hrvatska planinarska obilaznica (HPS, 2011.)
 • Hrvatsko planinarsko društvo »Željezničar« Zagreb 1950. – 2010. (sa suradnicima, 2011.)
 • Planinarski vodič po Hrvatskoj (Meridijani i HPS, dva izdanja, 2008.)
 • Antologija »Hrvatskog planinara« 1898 – 2008 (s prof. dr. Željkom Poljakom, HPS, 2008.)
 • Samoborsko i Žumberačko gorje (HPS, 2004.)
 • Panonska Hrvatska (V.B.Z. i HPS, 2001.)
 • Dinarska Hrvatska (V.B.Z. i HPS, 2001.)
 • Velebitski planinarski put (HPS, 2001.)
 • Medvednica (s dr. Željkom Poljakom, HPS, 2000.)
 • Osnove planinarstva (HPS, sedam izdanja, 1997.)